MBT Biológia - www.mbt-biologia.hu - info@mbt-biologia.hu | nyomtatta: vendég


Főoldal Anthropologiai Közlemények - Útmutató a szerzők részére

Anthropologiai Közlemények - Útmutató a szerzők részére

Az Anthropologiai Közlemények a Magyar Biológiai Társaság Embertani Szakosztályának folyóirata, a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Tudományok Osztályának felügyeletével és támogatásával jelenik meg. Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
A szerkesztőbizottság elfogad a biológiai antropológia, ill. az általános (nem klinikai) humángenetika témaköréből önálló vizsgálatokon alapuló tanulmányokat, továbbá olyan kritikai vagy szintézist tartalmazó közleményeket, amelyek az embertani tudomány előbbrevitelét szolgálják. A kéziratokat az Anthropologiai Közlemény szerkesztőjének kérjük elküldeni elektronikus formában, ill. a kézirat két kinyomtatott példányát postai úton szíveskedjenek beküldeni.

Az Anthropologiai Közleményekhez közlésre benyújtott kéziratok tartalmi és formai követelményei a következők:

 • A tanulmányok világosan fogalmazott célkitűzésű, korszerű módszerekkel végzett vizsgálatok igazolt, bizonyított eredményeit tartalmazzák, tömör és érthető stílusban. A tanulmányok terjedelme mondanivalójuk mértékéhez igazodjon. A történeti antropológiai tanulmányoknál egyedi méreteket nem közlünk.
 • A tanulmányok tagolásában az alábbi beosztási elvek követését tartjuk kívánatosnak: 1. A tanulmány címoldalán 150 szónál (max. 5 keywords) nem nagyobb terjedelmű, angol nyelvű Abstract-ot közlünk. A fordításról a szerzőknek kell gondoskodniuk. 2. Bevezetés (a probléma felvetése, mai állása). 3. Anyag és módszer. 4. A vizsgálat, kutatás eredményei és azok (összehasonlító) értékelése. 5. Összefoglalás. 6. Irodalomjegyzék. 7. A szerző értesítési címe (email címe is).
 • Az irodalomjegyzékben csak azok a művek idézhetők, amelyeknek adatait vagy megállapításait a szerző tanulmányában valóban felhasználta. A szövegben a szerző neve után zárójelbe tett évszámmal utalunk a megfelelő irodalomra. Az irodalomjegyzéket a szerzők nevének "abc" és a megjelenés időrendi sorrendjében kell összeállítani.
  Az irodalomjegyzék összeállításához az alábbi példák szolgálnak útmutatásul:
  Bartucz, L. (1961): Die internationale Bedeutung der ungarischen Anthropologie. Anthrop. Közl., 5: 5-18.
  Lipták, P. (1969): Embertan és emberszármazástan. Egyetemi tankönyv. Tankönyvkiadó, Budapest. pp. 352.
 • A táblázatokat a tudományos dokumentáció elveinek figyelembevételével kell megszerkeszteni. A folyóirat tükrébe be nem férő táblázatok több részre osztandók; nyomdatechnikai okokból több oldalas (behajtós) táblázatokat nem fogadunk el. Minden táblázatot külön lapra kell gépelni, sorszámmal és címmel kell ellátni.
 • A táblázatok címeit, az ábraaláírásokat, a táblák címeit és azok minden szöveges részét magyar és angol nyelven is meg kell adni.
 • Az előírásoktól eltérő kéziratokat a szerkesztőbizottság nem fogad el. A kéziratot kérjük Winword szövegszerkesztő, illetve Excel táblázatszerkesztő és ábrakezelő (vagy ezekre konvertálható) programmal elkészíteni. A kézirat két kinyomtatott példányát és a floppyn rögzített anyagot a szerkesztő címére kell elküldeni.

A közlésről - a lektori vélemények alapján - a szerkesztőbizottság dönt. Erről értesítik a szerzőt. 

Instructions to Authors

 
Form of submission
Electronic submission of manuscripts is required. Manuscripts should be prepared according to the general instructions below and attached to an email cover message to the Editor (zsakai@elte.hu).
 
Manuscript/Article types
Scientific articles are comprehensive descriptions of original research and include a theoretical survey of the topic, a detailed presentation of results with discussion and conclusion. The length of an article including tables, graphs, and illustrations should not exceed twenty pages. Scientific articles shall be subjected to peer review by experts in the field.
Brief notes/Short reports are presentations of original research from various anthropological fields that should not include a detailed theoretical discussion. Their aim is to acquaint readers with preliminary or partial results of research. They should not be longer than five pages. Brief note articles shall be subjected to peer review by experts in the field.
Book reviews acquaint readers with the content of important books at home and abroad.
Originality of articles. Manuscripts submitted for publications in Anthropologiai Közlemények should not contain previously published material and should not be under consideration for publication elsewhere.
 
Language
Scientific articles and brief notes/short reports should be submitted in Hungarian or in English. Book reviews are published in Hungarian.
 
A manuscript should consist of the following subdivisions, each beginning on a separate page:
1. Abstract – should consist of 150 words or fewer, supplemented with no more than five keywords.
2. Introduction.
3. Material and Methods.
4. Results.
5. Discussion.
6. References/Literature cited.
7. Mailing address of the author (and if possible email address).
 
Figures and Tables
Tables and figures should be cited in the text. Figures and tables should not be integrated into the text. Indicate between the paragraphs where the figures and tables are to appear in the text. Figures and tables should be sent electronically, figures must be saved in .xls, .jpg or .tif format.
 
Literature
References to the literature should be cited in the text. When references are made, use the following formats: if one author is cited: Bartucz (1961) or (Bartucz 1961); if a work by two authors is cited: Acsádi and Nemeskéri (1970) or (Acsádi and Nemeskéri 1970); if the work by three or more authors is cited: Tanner and his associates (1975) or (Tanner et al. 1975). The literature must be arranged alphabetically in the following style:
Bartucz, L. (1961): Die internationale Bedeutung der ungarischen Anthropologie. Anthrop. Közl., 5: 5–18. Lipták, P. (1969): Embertan és emberszármazástan. Tankönyvkiadó, Budapest. pp. 352.
 
Format and form of manuscripts
Manuscripts should be written with Word for Windows, lines should be typed double-spaced and margins should be of 3 cm on A4 pages. Paragraphs should be separated with an empty line. The title and chapters should be written bold in font size 14. Two copies of original manuscript and a copy on a CD must be given to the Editor. All articles must be proofread for professional and language errors before submission.

 

Publikációs etikai és szabálytalansági nyilatkozat / Ethics and publication malpractice statement


Publication Ethics and Publication Malpractice Statement
 
Anthropologiai Közlemények
the official journal of the Anthropological Section of the Hungarian Biological Society
 
The ethic statements of Anthropologiai Közlemények are based on the Best Practice Guidelines for Journal Editors developed by the Committee on Publication Ethics (COPE).
 
Duties of Editors
Publication decisions. The editor of Anthropologiai Közlemények is responsible for deciding which of the articles submitted to the journal should be published. The editor may be guided by the policies of the journal’s editorial board and constrained by such legal requirements as shall then be in force regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editor may confer with other editors or reviewers in making this decision.
Fair play. An editor should evaluate manuscripts for their intellectual content without regard to race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship or political philosophy of the authors.
Confidentiality. The editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers and the publisher, as appropriate.
Disclosure and conflicts of interest. Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor's own research without the express written consent of the author.
 
Duties of Reviewers
Contribution to editorial decisions. Peer review assists the editor in making editorial decisions and through the editorial communications with the author may also assist the author in improving the paper.
Promptness. Any selected referee who feels unqualified to review the research reported in a manuscript or knows that its prompt review will be impossible should notify the editor and excuse himself from the review process.
Confidentiality. Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except as authorized by the editor.
Standards of objectivity. Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is inappropriate. Referees should express their views clearly with supporting arguments.
Acknowledgement of sources. Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument had been previously reported should be accompanied by the relevant citation. A reviewer should also call to the editor's attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published paper of which they have personal knowledge.
Disclosure and conflict of interest. Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers.
 
Duties of Authors
Reporting standards. Authors of reports of original research should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussion of its significance. Underlying data should be represented accurately in the paper. A paper should contain sufficient detail and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behaviour and are unacceptable.
Data access and retention. Authors are asked to provide the raw data in connection with a paper for editorial review, and should be prepared to provide public access to such data and should in any event be prepared to retain such data for a reasonable time after publication.
Originality and plagiarism. Authors should ensure that submitted work is original and has not been published elsewhere in any language, and if the authors have used the work and/or words of others that this has been appropriately cited or quoted.
Applicable copyright laws and conventions should be followed. Copyright material (e.g. tables, figures or extensive quotations) should be reproduced only with appropriate permission and acknowledgement.
Multiple, redundant or concurrent publication. An author should not in general publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. Submitting the same manuscript to more than one journal concurrently constitutes unethical publishing behaviour and is unacceptable.
Acknowledgement of sources. Proper acknowledgment of the work of others must always be given. Authors should cite publications that have been influential in determining the nature of the reported work.
Authorship of the paper. Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All those who have made significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be acknowledged or listed as contributors.
The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors and no inappropriate co-authors are included on the paper, and that all co-authors have seen and approved the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.
Hazards and human or animal subjects. If the work involves chemicals, procedures or equipment that have any unusual hazards inherent in their use, the author must clearly identify these in the manuscript.
Disclosure and conflicts of interest. All authors should disclose in their manuscript any financial or other substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or interpretation of their manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.
Fundamental errors in published works. When an author discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author’s obligation to promptly notify the journal editor or publisher and cooperate with the editor to retract or correct the paper.


 

Ideart Az oldal 117 ms alatt készült el. Felhasználó: vendég