MBT Biológia - www.mbt-biologia.hu - info@mbt-biologia.hu | nyomtatta: vendég


Főoldal Felterjesztés az MBT díjra

Felterjesztés az MBT díjra

Közzétette: root 2023. 04. 11. Olvasottság:942

Idén is lehet javaslatot tenni a Magyar Biológiai Társaság kitüntetéseire. Technikai okok miatt a felterjesztési határidőt meghosszabbítottuk.

 Kedves Kolléga!

Idén is lehet javaslatot tenni a Magyar Biológiai Társaság kitüntetéseire. Technikai
okok miatt a felterjesztési határidőt meghosszabbítottuk. A javaslatokat 2023. május 2-
ig kérjük eljuttatni az MBT elnökségéhez, lehetőleg elektronikus formában, a társaság
e-mail címére. A nyomtatott és aláírt felterjesztést a Díjbizottság üléséig el kell juttatni
a Társasághoz.

GELEI JÓZSEF-életműdíj

Adható a több évtizedes kiemelkedő kutató, oktató, ismeretterjesztő munkáért,
valamint a Magyar Biológiai Társaságban kifejtett kiemelkedő szervező
tevékenységért. Feltétele hosszú ideig tartó MBT tagság, valamint betöltött 60.
életév. Adható olyan személynek is, aki az MBT más díjazásában már korábban
részesült.

Id. ENTZ GÉZA-díj

Adható a zoológia különböző területeinek (taxonómia, faunisztika, cönológia,
ökológia, élettan) vagy a hidrobiológia kimagasló műveléséért. Feltétele legalább
10 éves folyamatos társasági tagság.

GORKA SÁNDOR-díj

Adható a biológia területén végzett eredményes oktatási és ismeretterjesztési
tevékenységért vagy legalább két évtizedes, jelentős társasági szervezőmunkáért.
Feltétele legalább 10 éves folyamatos társasági tagság.

A díjak odaítélésére javaslatot tehetnek:
 • a Társaság tagjai egyénenként vagy csoportosan,
 • a Társaság szakosztályainak vezetősége,
 • a Társaság területi, illetve központi csoportjainak vezetősége.
A felterjesztésnek tartalmaznia kell:
 • a díj megnevezését,
 • a jelölt nevét, születési évét, elektronikus levelezési címét és pontos postai elérhetőségét,
 • a jelölés indoklását legfeljebb három oldal terjedelemben. Ebben a felterjesztők ismertetik a jelölt:
  • MBT keretén belül végzett tevékenységét,
  • tudományos, szakmai vagy oktatási tevékenységének legfontosabb tényszerű adatait és utalhatnak fontosabb publikációira.
 • rövid – legfeljebb öt soros – indoklás a sajtó (médiumok) számára
 • a felterjesztő(k) aláírását és postai elérhetőségét (szakosztályok, illetve csoportok részéről történő felterjesztés esetén a szakosztály, illetve a csoport elnökéét).
A felterjesztés szempontjait a Szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza. A felterjesztés
indoklását e szempontok alapján kell elkészíteni.

Budapest, 2023. április 11.
Üdvözlettel:
Dr. Korsós Zoltán sk. elnök

Az eredeti fájl letölthető innen pdf formátumban. 

A(z) AKTUÁLIS MBT RENDEZVÉNYEK rovat összes cikke:

Ideart Az oldal 109 ms alatt készült el. Felhasználó: vendég